Ogólne informacje

 1. verdammt

Stopniowanie przymiotnika

 1. verdammt
 2. verdammter
 3. verdammtesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verdammte
 2. des verdammten
 3. dem verdammten
 4. den verdammten
female
 1. die verdammte
 2. der verdammte
 3. der verdammten
 4. die verdammten
neuter
 1. das verdammte
 2. des verdammte
 3. dem verdammten
 4. das verdammten
liczba mnoga
 1. die verdammten
 2. der verdammten
 3. den verdammten
 4. die verdammten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verdammter
 2. eines verdammten
 3. einem verdammtem
 4. einen verdammten
female
 1. eine verdammte
 2. einer verdammte
 3. einer verdammter
 4. eine verdammter
neuter
 1. ein verdammtes
 2. eines verdammtes
 3. einem verdammtem
 4. ein verdammten
liczba mnoga
 1. - verdammte
 2. - verdammte
 3. - verdammten
 4. - verdammter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verdammter
 2. verdammten
 3. verdammten
 4. verdammten
female
 1. verdammte
 2. verdammte
 3. verdammten
 4. verdammten
neuter
 1. verdammtes
 2. verdammtes
 3. verdammten
 4. verdammten
liczba mnoga
 1. verdammten
 2. verdammten
 3. verdammten
 4. verdammten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verdammte
 2. des verdammten
 3. dem verdammten
 4. den verdammten
female
 1. die verdammte
 2. der verdammte
 3. der verdammten
 4. die verdammten
neuter
 1. das verdammte
 2. des verdammte
 3. dem verdammten
 4. das verdammten
liczba mnoga
 1. die verdammten
 2. der verdammten
 3. den verdammten
 4. die verdammten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verdammter
 2. eines verdammten
 3. einem verdammtem
 4. einen verdammten
female
 1. eine verdammte
 2. einer verdammte
 3. einer verdammter
 4. eine verdammter
neuter
 1. ein verdammtes
 2. eines verdammtes
 3. einem verdammtem
 4. ein verdammten
liczba mnoga
 1. keine verdammte
 2. keiner verdammte
 3. keinen verdammten
 4. keine verdammter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verdammter
 2. verdammten
 3. verdammten
 4. verdammten
female
 1. verdammte
 2. verdammte
 3. verdammten
 4. verdammten
neuter
 1. verdammtes
 2. verdammtes
 3. verdammten
 4. verdammten
liczba mnoga
 1. verdammten
 2. verdammten
 3. verdammten
 4. verdammten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der verdammteste
 2. des verdammtesten
 3. dem verdammtesten
 4. den verdammtesten
female
 1. die verdammteste
 2. der verdammteste
 3. der verdammtesten
 4. die verdammtesten
neuter
 1. das verdammteste
 2. des verdammteste
 3. dem verdammtesten
 4. das verdammtesten
liczba mnoga
 1. die verdammtesten
 2. der verdammtesten
 3. den verdammtesten
 4. die verdammtesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein verdammtester
 2. eines verdammtesten
 3. einem verdammtestem
 4. einen verdammtesten
female
 1. eine verdammteste
 2. einer verdammteste
 3. einer verdammtester
 4. eine verdammtester
neuter
 1. ein verdammtestes
 2. eines verdammtestes
 3. einem verdammtestem
 4. ein verdammtesten
liczba mnoga
 1. keine verdammteste
 2. keiner verdammteste
 3. keinen verdammtesten
 4. keine verdammtester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. verdammtester
 2. verdammtesten
 3. verdammtesten
 4. verdammtesten
female
 1. verdammteste
 2. verdammteste
 3. verdammtesten
 4. verdammtesten
neuter
 1. verdammtestes
 2. verdammtestes
 3. verdammtesten
 4. verdammtesten
liczba mnoga
 1. verdammtesten
 2. verdammtesten
 3. verdammtesten
 4. verdammtesten