Ogólne informacje

  1. Bewegung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Bewegung
  2. der Bewegung
  3. der Bewegung
  4. die Bewegung
liczba mnoga
  1. die Bewegungen
  2. der Bewegungen
  3. den Bewegungen
  4. die Bewegungen