Ogólne informacje

  1. Geschwindigkeit

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Geschwindigkeit
  2. der Geschwindigkeit
  3. der Geschwindigkeit
  4. die Geschwindigkeit
liczba mnoga
  1. die Geschwindigkeiten
  2. der Geschwindigkeiten
  3. den Geschwindigkeiten
  4. die Geschwindigkeiten