Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • mwisho (rzeczownik, Swahili)
    • Ende Ende  (rzeczownik, Niemiecki)