Ogólne informacje

  1. Konfektion

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Konfektion
  2. der Konfektion
  3. der Konfektion
  4. die Konfektion
liczba mnoga
  1. die Konfektionen
  2. der Konfektionen
  3. den Konfektionen
  4. die Konfektionen