Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • punju (rzeczownik, Swahili)
    • Gift Gift  (rzeczownik, Niemiecki)