Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

 • tu (conjunction, Swahili)
  • erst erst  (conjunction, Niemiecki)
  • kaum kaum  (conjunction, Niemiecki)
  • allein allein  (conjunction, Niemiecki)
  • nur nur  (conjunction, Niemiecki)
  • bloß bloß  (conjunction, Niemiecki)
 • tu (adverb, Swahili)

Wyniki wyszukiwania Niemiecko-Swahili

 • TU (abbreviation, Niemiecki)