Ogólne informacje

 1. bedeckt

Stopniowanie przymiotnika

 1. bedeckt
 2. bedeckter
 3. bedecktesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bedeckte
 2. des bedeckten
 3. dem bedeckten
 4. den bedeckten
female
 1. die bedeckte
 2. der bedeckte
 3. der bedeckten
 4. die bedeckten
neuter
 1. das bedeckte
 2. des bedeckte
 3. dem bedeckten
 4. das bedeckten
liczba mnoga
 1. die bedeckten
 2. der bedeckten
 3. den bedeckten
 4. die bedeckten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bedeckter
 2. eines bedeckten
 3. einem bedecktem
 4. einen bedeckten
female
 1. eine bedeckte
 2. einer bedeckte
 3. einer bedeckter
 4. eine bedeckter
neuter
 1. ein bedecktes
 2. eines bedecktes
 3. einem bedecktem
 4. ein bedeckten
liczba mnoga
 1. - bedeckte
 2. - bedeckte
 3. - bedeckten
 4. - bedeckter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bedeckter
 2. bedeckten
 3. bedeckten
 4. bedeckten
female
 1. bedeckte
 2. bedeckte
 3. bedeckten
 4. bedeckten
neuter
 1. bedecktes
 2. bedecktes
 3. bedeckten
 4. bedeckten
liczba mnoga
 1. bedeckten
 2. bedeckten
 3. bedeckten
 4. bedeckten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bedeckte
 2. des bedeckten
 3. dem bedeckten
 4. den bedeckten
female
 1. die bedeckte
 2. der bedeckte
 3. der bedeckten
 4. die bedeckten
neuter
 1. das bedeckte
 2. des bedeckte
 3. dem bedeckten
 4. das bedeckten
liczba mnoga
 1. die bedeckten
 2. der bedeckten
 3. den bedeckten
 4. die bedeckten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bedeckter
 2. eines bedeckten
 3. einem bedecktem
 4. einen bedeckten
female
 1. eine bedeckte
 2. einer bedeckte
 3. einer bedeckter
 4. eine bedeckter
neuter
 1. ein bedecktes
 2. eines bedecktes
 3. einem bedecktem
 4. ein bedeckten
liczba mnoga
 1. keine bedeckte
 2. keiner bedeckte
 3. keinen bedeckten
 4. keine bedeckter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bedeckter
 2. bedeckten
 3. bedeckten
 4. bedeckten
female
 1. bedeckte
 2. bedeckte
 3. bedeckten
 4. bedeckten
neuter
 1. bedecktes
 2. bedecktes
 3. bedeckten
 4. bedeckten
liczba mnoga
 1. bedeckten
 2. bedeckten
 3. bedeckten
 4. bedeckten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bedeckteste
 2. des bedecktesten
 3. dem bedecktesten
 4. den bedecktesten
female
 1. die bedeckteste
 2. der bedeckteste
 3. der bedecktesten
 4. die bedecktesten
neuter
 1. das bedeckteste
 2. des bedeckteste
 3. dem bedecktesten
 4. das bedecktesten
liczba mnoga
 1. die bedecktesten
 2. der bedecktesten
 3. den bedecktesten
 4. die bedecktesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bedecktester
 2. eines bedecktesten
 3. einem bedecktestem
 4. einen bedecktesten
female
 1. eine bedeckteste
 2. einer bedeckteste
 3. einer bedecktester
 4. eine bedecktester
neuter
 1. ein bedecktestes
 2. eines bedecktestes
 3. einem bedecktestem
 4. ein bedecktesten
liczba mnoga
 1. keine bedeckteste
 2. keiner bedeckteste
 3. keinen bedecktesten
 4. keine bedecktester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bedecktester
 2. bedecktesten
 3. bedecktesten
 4. bedecktesten
female
 1. bedeckteste
 2. bedeckteste
 3. bedecktesten
 4. bedecktesten
neuter
 1. bedecktestes
 2. bedecktestes
 3. bedecktesten
 4. bedecktesten
liczba mnoga
 1. bedecktesten
 2. bedecktesten
 3. bedecktesten
 4. bedecktesten