Ogólne informacje

 1. bewölkt

Stopniowanie przymiotnika

 1. bewölkt
 2. bewölkter
 3. bewölktesten

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bewölkte
 2. des bewölkten
 3. dem bewölkten
 4. den bewölkten
female
 1. die bewölkte
 2. der bewölkte
 3. der bewölkten
 4. die bewölkten
neuter
 1. das bewölkte
 2. des bewölkte
 3. dem bewölkten
 4. das bewölkten
liczba mnoga
 1. die bewölkten
 2. der bewölkten
 3. den bewölkten
 4. die bewölkten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bewölkter
 2. eines bewölkten
 3. einem bewölktem
 4. einen bewölkten
female
 1. eine bewölkte
 2. einer bewölkte
 3. einer bewölkter
 4. eine bewölkter
neuter
 1. ein bewölktes
 2. eines bewölktes
 3. einem bewölktem
 4. ein bewölkten
liczba mnoga
 1. - bewölkte
 2. - bewölkte
 3. - bewölkten
 4. - bewölkter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bewölkter
 2. bewölkten
 3. bewölkten
 4. bewölkten
female
 1. bewölkte
 2. bewölkte
 3. bewölkten
 4. bewölkten
neuter
 1. bewölktes
 2. bewölktes
 3. bewölkten
 4. bewölkten
liczba mnoga
 1. bewölkten
 2. bewölkten
 3. bewölkten
 4. bewölkten

Odmiana przymiotnika w stopniu wyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bewölkte
 2. des bewölkten
 3. dem bewölkten
 4. den bewölkten
female
 1. die bewölkte
 2. der bewölkte
 3. der bewölkten
 4. die bewölkten
neuter
 1. das bewölkte
 2. des bewölkte
 3. dem bewölkten
 4. das bewölkten
liczba mnoga
 1. die bewölkten
 2. der bewölkten
 3. den bewölkten
 4. die bewölkten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bewölkter
 2. eines bewölkten
 3. einem bewölktem
 4. einen bewölkten
female
 1. eine bewölkte
 2. einer bewölkte
 3. einer bewölkter
 4. eine bewölkter
neuter
 1. ein bewölktes
 2. eines bewölktes
 3. einem bewölktem
 4. ein bewölkten
liczba mnoga
 1. keine bewölkte
 2. keiner bewölkte
 3. keinen bewölkten
 4. keine bewölkter

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bewölkter
 2. bewölkten
 3. bewölkten
 4. bewölkten
female
 1. bewölkte
 2. bewölkte
 3. bewölkten
 4. bewölkten
neuter
 1. bewölktes
 2. bewölktes
 3. bewölkten
 4. bewölkten
liczba mnoga
 1. bewölkten
 2. bewölkten
 3. bewölkten
 4. bewölkten

Odmiana przymiotnika w stopniu najwyższym

Deklinacja z rodzajnikiem określonym

male
 1. der bewölkteste
 2. des bewölktesten
 3. dem bewölktesten
 4. den bewölktesten
female
 1. die bewölkteste
 2. der bewölkteste
 3. der bewölktesten
 4. die bewölktesten
neuter
 1. das bewölkteste
 2. des bewölkteste
 3. dem bewölktesten
 4. das bewölktesten
liczba mnoga
 1. die bewölktesten
 2. der bewölktesten
 3. den bewölktesten
 4. die bewölktesten

Deklinacja z rodzajnikiem nieokreślonym

male
 1. ein bewölktester
 2. eines bewölktesten
 3. einem bewölktestem
 4. einen bewölktesten
female
 1. eine bewölkteste
 2. einer bewölkteste
 3. einer bewölktester
 4. eine bewölktester
neuter
 1. ein bewölktestes
 2. eines bewölktestes
 3. einem bewölktestem
 4. ein bewölktesten
liczba mnoga
 1. keine bewölkteste
 2. keiner bewölkteste
 3. keinen bewölktesten
 4. keine bewölktester

Deklinacja bez rodzajnika

male
 1. bewölktester
 2. bewölktesten
 3. bewölktesten
 4. bewölktesten
female
 1. bewölkteste
 2. bewölkteste
 3. bewölktesten
 4. bewölktesten
neuter
 1. bewölktestes
 2. bewölktestes
 3. bewölktesten
 4. bewölktesten
liczba mnoga
 1. bewölktesten
 2. bewölktesten
 3. bewölktesten
 4. bewölktesten