Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • wa nani (interrogative pronoun, Swahili)
    • wessen wessen  (interrogative pronoun, Niemiecki)