Ogólne informacje

 1. kuaga
 2. kuaga

Present

Affirmation
 1. ninaaga
 2. unaaga
 3. anaaga
 4. tunaaga
 5. mnaaga
 6. wanaaga
 7.  
 8. kinaaga
 9. vinaaga
 10.  
 11. unaaga
 12. inaaga
 13.  
 14. linaaga
 15. yanaaga
 16.  
 17. inaaga
 18. zinaaga
 19.  
 20. unaaga
 21. zinaaga
 22. yanaaga
Negation
 1. siagi
 2. huagi
 3. haagi
 4. hatuagi
 5. hamwagi
 6. hawaagi
 7.  
 8. hakiagi
 9. haviagi
 10.  
 11. hauagi
 12. haiagi
 13.  
 14. haliagi
 15. hayaagi
 16.  
 17. haiagi
 18. haziagi
 19.  
 20. hauagi
 21. haziagi
 22. hayaagi

Present Progressive

Affirmation
 1. naaga
 2. waaga
 3. aaga
 4. twaaga
 5. mwaaga
 6. waaga
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Negation
 1. siagi
 2. huagi
 3. haagi
 4. hatuagi
 5. hamwagi
 6. hawaagi
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfect

Affirmation
 1. nimeaga
 2. umeaga
 3. ameaga
 4. tumeaga
 5. mmeaga
 6. wameaga
 7.  
 8. kimeaga
 9. vimeaga
 10.  
 11. umeaga
 12. imeaga
 13.  
 14. limeaga
 15. yameaga
 16.  
 17. imeaga
 18. zimeaga
 19.  
 20. umeaga
 21. zimeaga
 22. yameaga
Negation
 1. sijaaga
 2. hujaaga
 3. hajaaga
 4. hatujaaga
 5. hamjaaga
 6. hawajaaga
 7.  
 8. hakijaaga
 9. havijaaga
 10.  
 11. haujaaga
 12. haijaaga
 13.  
 14. halijaaga
 15. hayajaaga
 16.  
 17. haijaaga
 18. hazijaaga
 19.  
 20. haujaaga
 21. hazijaaga
 22. hayajaaga

Past

Affirmation
 1. niliaga
 2. uliaga
 3. aliaga
 4. tuliaga
 5. mliaga
 6. waliaga
 7.  
 8. kiliaga
 9. viliaga
 10.  
 11. uliaga
 12. iliaga
 13.  
 14. liliaga
 15. yaliaga
 16.  
 17. iliaga
 18. ziliaga
 19.  
 20. uliaga
 21. ziliaga
 22. yaliaga
Negation
 1. sikuaga
 2. hukuaga
 3. hakuaga
 4. hatukuaga
 5. hamkuaga
 6. hawakuaga
 7.  
 8. hakikuaga
 9. havikuaga
 10.  
 11. haukuaga
 12. haikuaga
 13.  
 14. halikuaga
 15. hayakuaga
 16.  
 17. haikuaga
 18. hazikuaga
 19.  
 20. haukuaga
 21. hazikuaga
 22. hayakuaga

Past Progressive

Affirmation
 1. nilikuwa ninaaga
 2. ulikuwa unaaga
 3. alikuwa anaaga
 4. tulikuwa tunaaga
 5. mlikuwa mnaaga
 6. walikuwa wanaaga
 7.  
 8. kilikuwa kinaaga
 9. vilikuwa vinaaga
 10.  
 11. ulikuwa unaaga
 12. ilikuwa inaaga
 13.  
 14. lilikuwa linaaga
 15. yalikuwa yanaaga
 16.  
 17. ilikuwa inaaga
 18. zilikuwa zinaaga
 19.  
 20. ulikuwa unaaga
 21. zilikuwa zinaaga
 22. yalikuwa yanaaga
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Future

Affirmation
 1. nitaaga
 2. utaaga
 3. ataaga
 4. tutaaga
 5. mtaaga
 6. wataaga
 7.  
 8. kitaaga
 9. vitaaga
 10.  
 11. utaaga
 12. itaaga
 13.  
 14. litaaga
 15. yataaga
 16.  
 17. itaaga
 18. zitaaga
 19.  
 20. utaaga
 21. zitaaga
 22. yataaga
Negation
 1. sitaaga
 2. hutaaga
 3. hataaga
 4. hatutaaga
 5. hamtaaga
 6. hawataaga
 7.  
 8. hakitaaga
 9. havitaaga
 10.  
 11. hautaaga
 12. haitaaga
 13.  
 14. halitaaga
 15. hayataaga
 16.  
 17. haitaaga
 18. hazitaaga
 19.  
 20. hautaaga
 21. hazitaaga
 22. hayataaga

Future Progressiv

Affirmation
 1. nitakuwa ninaaga
 2. utakuwa unaaga
 3. atakuwa anaaga
 4. tutakuwa tunaaga
 5. mtakuwa mnaaga
 6. watakuwa wanaaga
 7.  
 8. kitakuwa kinaaga
 9. vitakuwa vinaaga
 10.  
 11. utakuwa unaaga
 12. itakuwa inaaga
 13.  
 14. litakuwa linaaga
 15. yatakuwa yanaaga
 16.  
 17. itakuwa inaaga
 18. zitakuwa zinaaga
 19.  
 20. utakuwa unaaga
 21. zitakuwa zinaaga
 22. yatakuwa yanaaga
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitual

Affirmation
 1. mimi huaga
 2. wewe huaga
 3. yeye huaga
 4. sisi huaga
 5. ninyi huaga
 6. wao huaga
 7.  
 8. huaga
 9. huaga
 10.  
 11. huaga
 12. huaga
 13.  
 14. huaga
 15. huaga
 16.  
 17. huaga
 18. huaga
 19.  
 20. huaga
 21. huaga
 22. huaga
Negation
 1. huwa siagi
 2. huwa huagi
 3. huwa haagi
 4. huwa hatuagi
 5. huwa hamwagi
 6. huwa hawaagi
 7.  
 8. huwa hakiagi
 9. huwa haviagi
 10.  
 11. huwa hauagi
 12. huwa haiagi
 13.  
 14. huwa haliagi
 15. huwa hayaagi
 16.  
 17. huwa haiagi
 18. huwa haziagi
 19.  
 20. huwa hauagi
 21. huwa haziagi
 22. huwa hayaagi

Subjunctive

Affirmation
 1. niage
 2. uage
 3. aage
 4. tuage
 5. mwage
 6. waage
 7.  
 8. kiage
 9. viage
 10.  
 11. uage
 12. iage
 13.  
 14. liage
 15. yaage
 16.  
 17. iage
 18. ziage
 19.  
 20. uage
 21. ziage
 22. yaage
Negation
 1. nisiage
 2. usiage
 3. asiage
 4. tusiage
 5. msiage
 6. wasiage
 7.  
 8. kisiage
 9. visiage
 10.  
 11. usiage
 12. isiage
 13.  
 14. lisiage
 15. yasiage
 16.  
 17. isiage
 18. zisiage
 19.  
 20. usiage
 21. zisiage
 22. yasiage

Conditional 1

Affirmation
 1. nikiaga
 2. ukiaga
 3. akiaga
 4. tukiaga
 5. mkiaga
 6. wakiaga
 7.  
 8. kikiaga
 9. vikiaga
 10.  
 11. ukiaga
 12. ikiaga
 13.  
 14. likiaga
 15. yakiaga
 16.  
 17. ikiaga
 18. zikiaga
 19.  
 20. ukiaga
 21. zikiaga
 22. yakiaga
Negation
 1. nisipoaga
 2. usipoaga
 3. asipoaga
 4. tusipoaga
 5. msipoaga
 6. wasipoaga
 7.  
 8. kisipoaga
 9. visipoaga
 10.  
 11. usipoaga
 12. isipoaga
 13.  
 14. lisipoaga
 15. yasipoaga
 16.  
 17. isipoaga
 18. zisipoaga
 19.  
 20. usipoaga
 21. zisipoaga
 22. yasipoaga

Conditional 2

Affirmation
 1. ningeaga
 2. ungeaga
 3. angeaga
 4. tungeaga
 5. mngeaga
 6. wangeaga
 7.  
 8. kingeaga
 9. vingeaga
 10.  
 11. ungeaga
 12. ingeaga
 13.  
 14. lingeaga
 15. yangeaga
 16.  
 17. ingeaga
 18. zingeaga
 19.  
 20. ungeaga
 21. zingeaga
 22. yangeaga
Negation
 1. nisingeaga
 2. usingeaga
 3. asingeaga
 4. tusingeaga
 5. msingeaga
 6. wasingeaga
 7.  
 8. kisingeaga
 9. visingeaga
 10.  
 11. usingeaga
 12. isingeaga
 13.  
 14. lisingeaga
 15. yasingeaga
 16.  
 17. isingeaga
 18. zisingeaga
 19.  
 20. usingeaga
 21. zisingeaga
 22. yasingeaga

Conditional 3

Affirmation
 1. ningaliaga
 2. ungaliaga
 3. angaliaga
 4. tungaliaga
 5. mngaliaga
 6. wangaliaga
 7.  
 8. kingaliaga
 9. vingaliaga
 10.  
 11. ungaliaga
 12. ingaliaga
 13.  
 14. lingaliaga
 15. yangaliaga
 16.  
 17. ingaliaga
 18. zingaliaga
 19.  
 20. ungaliaga
 21. zingaliaga
 22. yangaliaga
Negation
 1. nisingaliaga
 2. usingaliaga
 3. asingaliaga
 4. tusingaliaga
 5. msingaliaga
 6. wasingaliaga
 7.  
 8. kisingaliaga
 9. visingaliaga
 10.  
 11. usingaliaga
 12. isingaliaga
 13.  
 14. lisingaliaga
 15. yasingaliaga
 16.  
 17. isingaliaga
 18. zisingaliaga
 19.  
 20. usingaliaga
 21. zisingaliaga
 22. yasingaliaga

Narrative

Affirmation
 1. nikaaga
 2. ukaaga
 3. akaaga
 4. tukaaga
 5. mkaaga
 6. wakaaga
 7.  
 8. kikaaga
 9. vikaaga
 10.  
 11. ukaaga
 12. ikaaga
 13.  
 14. likaaga
 15. yakaaga
 16.  
 17. ikaaga
 18. zikaaga
 19.  
 20. ukaaga
 21. zikaaga
 22. yakaaga
Negation
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE