Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • wetu (possessive pronoun, Swahili)
    • unsere unsere  (possessive pronoun, Niemiecki)
    • unser unser  (possessive pronoun, Niemiecki)