Wyniki wyszukiwania Swahili-Niemiecki

  • yao (possessive pronoun, Swahili)
    • ihr ihr  (possessive pronoun, Niemiecki)
    • ihre ihre  (possessive pronoun, Niemiecki)