Ostatnio szukane

Ogólne informacje

 1. téere
 2. b-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. téere bi
liczba mnoga
 1. téere yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. téere ba
liczba mnoga
 1. téere ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. ab téere
liczba mnoga
 1. ay téere
plural (contraction)
 1. i téere

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. téere bii
 2. lub
 3. bii téere
object close to the speaker
 1. téere boobu
 2. lub
 3. boobu téere
distant object
 1. téere bale
 2. lub
 3. bale téere
alternative
 1. téere bee
 2. lub
 3. bee téere
distant object close to the partner
 1. téere boobale
 2. lub
 3. boobale téere
alternative
 1. téere booba
 2. lub
 3. booba téere
alternative
 1. téere boobee
 2. lub
 3. boobee téere

relative determiner

indefinite
 1. téere buy
definite
 1. téere biy

quantifying determiner

simple
 1. téere bepp
reproductive
 1. beneen téere

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama téere
 2. sa téere
 3. téeream
 4. sunu téere
 5. seen téere
 6. seen téere
liczba mnoga
 1. samay téere
 2. say téere
 3. ay téeream
 4. sunuy téere
 5. seeni téere
 6. seeni téere