Ogólne informacje

  1. Zeigefinger

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Zeigefinger
  2. des Zeigefingers
  3. dem Zeigefinger
  4. den Zeigefinger
liczba mnoga
  1. die Zeigefinger
  2. der Zeigefinger
  3. den Zeigefingern
  4. die Zeigefinger