Ogólne informacje

 1. mögen
 2. mögend
 3. gemocht
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. mag
 2. magst
 3. mag
 4. mögen
 5. mögt
 6. mögen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. mochte
 2. mochtest
 3. mochte
 4. mochten
 5. mochtet
 6. mochten
Czas przeszły
 1. habe gemocht
 2. hast gemocht
 3. hat gemocht
 4. haben gemocht
 5. habt gemocht
 6. haben gemocht
Czas zaprzeszły
 1. hatte gemocht
 2. hattest gemocht
 3. hatte gemocht
 4. hatten gemocht
 5. hattet gemocht
 6. hatten gemocht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde mögen
 2. wirst mögen
 3. wird mögen
 4. werden mögen
 5. werdet mögen
 6. werden mögen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gemocht haben
 2. wirst gemocht haben
 3. wird gemocht haben
 4. werden gemocht haben
 5. werdet gemocht haben
 6. werden gemocht haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. möge
 2. mögest
 3. möge
 4. mögen
 5. möget
 6. mögen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. möchte
 2. möchtest
 3. möchte
 4. möchten
 5. möchtet
 6. möchten
Czas przeszły
 1. habe gemocht
 2. habest gemocht
 3. habe gemocht
 4. haben gemocht
 5. habet gemocht
 6. haben gemocht
Czas zaprzeszły
 1. hätte gemocht
 2. hättest gemocht
 3. hätte gemocht
 4. hätten gemocht
 5. hättet gemocht
 6. hatten gemocht
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde mögen
 2. würdest mögen
 3. würde mögen
 4. würden mögen
 5. würdet mögen
 6. würden mögen
Czas przeszły
 1. werde gemocht haben
 2. wirst gemocht haben
 3. wird gemocht haben
 4. werden gemocht haben
 5. werdet gemocht haben
 6. werden gemocht haben

Tryb rozkazujący

 1. möge
 2. -
 3. -
 4. -