Ostatnio szukane

Ogólne informacje

 1. daaj
 2. b-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. daaj bi
liczba mnoga
 1. daaj yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. daaj ba
liczba mnoga
 1. daaj ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. ab daaj
liczba mnoga
 1. ay daaj
plural (contraction)
 1. i daaj

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. daaj bii
 2. lub
 3. bii daaj
object close to the speaker
 1. daaj boobu
 2. lub
 3. boobu daaj
distant object
 1. daaj bale
 2. lub
 3. bale daaj
alternative
 1. daaj bee
 2. lub
 3. bee daaj
distant object close to the partner
 1. daaj boobale
 2. lub
 3. boobale daaj
alternative
 1. daaj booba
 2. lub
 3. booba daaj
alternative
 1. daaj boobee
 2. lub
 3. boobee daaj

relative determiner

indefinite
 1. daaj buy
definite
 1. daaj biy

quantifying determiner

simple
 1. daaj bepp
reproductive
 1. beneen daaj

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama daaj
 2. sa daaj
 3. daajam
 4. sunu daaj
 5. seen daaj
 6. seen daaj
liczba mnoga
 1. samay daaj
 2. say daaj
 3. ay daajam
 4. sunuy daaj
 5. seeni daaj
 6. seeni daaj