Ogólne informacje

  1. Schienbein

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. das Schienbein
  2. des Schienbeins
  3. dem Schienbein
  4. das Schienbein
liczba mnoga
  1. die Schienbeine
  2. der Schienbeine
  3. den Schienbeinen
  4. die Schienbeine