Ostatnio szukane

Ogólne informacje

 1. yàpp
 2. w-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. yapp wi
liczba mnoga
 1. yapp yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. yapp wa
liczba mnoga
 1. yapp ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. aw yapp
liczba mnoga
 1. ay yapp
plural (contraction)
 1. i yapp

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. yapp wii
 2. lub
 3. wii yapp
object close to the speaker
 1. yapp woowu
 2. lub
 3. woowu yapp
distant object
 1. yapp wale
 2. lub
 3. wale yapp
alternative
 1. yapp wee
 2. lub
 3. wee yapp
distant object close to the partner
 1. yapp woowale
 2. lub
 3. woowale yapp
alternative
 1. yapp woowa
 2. lub
 3. woowa yapp
alternative
 1. yapp woowee
 2. lub
 3. woowee yapp

relative determiner

indefinite
 1. yapp wuy
definite
 1. yapp wiy

quantifying determiner

simple
 1. yapp wepp
reproductive
 1. weneen yapp

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama yapp
 2. sa yapp
 3. yappam
 4. sunu yapp
 5. seen yapp
 6. seen yapp
liczba mnoga
 1. samay yapp
 2. say yapp
 3. ay yappam
 4. sunuy yapp
 5. seeni yapp
 6. seeni yapp