Ogólne informacje

  1. Richtung

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. die Richtung
  2. der Richtung
  3. der Richtung
  4. die Richtung
liczba mnoga
  1. die Richtungen
  2. der Richtungen
  3. den Richtungen
  4. die Richtungen