Ogólne informacje

 1. morom
 2. m-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. morom mi
liczba mnoga
 1. morom yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. morom ma
liczba mnoga
 1. morom ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. am morom
liczba mnoga
 1. ay morom
plural (contraction)
 1. i morom

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. morom mii
 2. lub
 3. mii morom
object close to the speaker
 1. morom moomu
 2. lub
 3. moomu morom
distant object
 1. morom male
 2. lub
 3. male morom
alternative
 1. morom mee
 2. lub
 3. mee morom
distant object close to the partner
 1. morom moomale
 2. lub
 3. moomale morom
alternative
 1. morom mooma
 2. lub
 3. mooma morom
alternative
 1. morom moomee
 2. lub
 3. moomee morom

relative determiner

indefinite
 1. morom muy
definite
 1. morom miy

quantifying determiner

simple
 1. morom mepp
reproductive
 1. meneen morom

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama morom
 2. sa morom
 3. moromam
 4. sunu morom
 5. seen morom
 6. seen morom
liczba mnoga
 1. samay morom
 2. say morom
 3. ay moromam
 4. sunuy morom
 5. seeni morom
 6. seeni morom