Ogólne informacje

 1. lesen
 2. lesend
 3. gelesen
 4. haben

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. lese
 2. liest
 3. liest
 4. lesen
 5. lest
 6. lesen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. las
 2. lasest
 3. las
 4. lasen
 5. last
 6. lasen
Czas przeszły
 1. habe gelesen
 2. hast gelesen
 3. hat gelesen
 4. haben gelesen
 5. habt gelesen
 6. haben gelesen
Czas zaprzeszły
 1. hatte gelesen
 2. hattest gelesen
 3. hatte gelesen
 4. hatten gelesen
 5. hattet gelesen
 6. hatten gelesen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde lesen
 2. wirst lesen
 3. wird lesen
 4. werden lesen
 5. werdet lesen
 6. werden lesen
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gelesen haben
 2. wirst gelesen haben
 3. wird gelesen haben
 4. werden gelesen haben
 5. werdet gelesen haben
 6. werden gelesen haben

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. lese
 2. lesest
 3. lese
 4. lesen
 5. leset
 6. lesen
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. läse
 2. läsest
 3. läse
 4. läsen
 5. läset
 6. läsen
Czas przeszły
 1. habe gelesen
 2. habest gelesen
 3. habe gelesen
 4. haben gelesen
 5. habet gelesen
 6. haben gelesen
Czas zaprzeszły
 1. hätte gelesen
 2. hättest gelesen
 3. hätte gelesen
 4. hätten gelesen
 5. hättet gelesen
 6. hatten gelesen
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - haben
 2. werdest - haben
 3. werde - haben
 4. werden - haben
 5. werdet - haben
 6. werden - haben

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde lesen
 2. würdest lesen
 3. würde lesen
 4. würden lesen
 5. würdet lesen
 6. würden lesen
Czas przeszły
 1. werde gelesen haben
 2. wirst gelesen haben
 3. wird gelesen haben
 4. werden gelesen haben
 5. werdet gelesen haben
 6. werden gelesen haben

Tryb rozkazujący

 1. lies
 2. -
 3. -
 4. -