Ogólne informacje

  1. Tanz

Deklinacja

liczba pojedyncza
  1. der Tanz
  2. des Tanzes
  3. dem Tanz
  4. den Tanze
liczba mnoga
  1. die Tanze
  2. der Tanze
  3. den Tanzen
  4. die Tanze