Ostatnio szukane

Ogólne informacje

 1. ñawkat
 2. b-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. nawkat bi
liczba mnoga
 1. nawkat yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. nawkat ba
liczba mnoga
 1. nawkat ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. ab nawkat
liczba mnoga
 1. ay nawkat
plural (contraction)
 1. i nawkat

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. nawkat bii
 2. lub
 3. bii nawkat
object close to the speaker
 1. nawkat boobu
 2. lub
 3. boobu nawkat
distant object
 1. nawkat bale
 2. lub
 3. bale nawkat
alternative
 1. nawkat bee
 2. lub
 3. bee nawkat
distant object close to the partner
 1. nawkat boobale
 2. lub
 3. boobale nawkat
alternative
 1. nawkat booba
 2. lub
 3. booba nawkat
alternative
 1. nawkat boobee
 2. lub
 3. boobee nawkat

relative determiner

indefinite
 1. nawkat buy
definite
 1. nawkat biy

quantifying determiner

simple
 1. nawkat bepp
reproductive
 1. beneen nawkat

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama nawkat
 2. sa nawkat
 3. nawkatam
 4. sunu nawkat
 5. seen nawkat
 6. seen nawkat
liczba mnoga
 1. samay nawkat
 2. say nawkat
 3. ay nawkatam
 4. sunuy nawkat
 5. seeni nawkat
 6. seeni nawkat