Ostatnio szukane

Ogólne informacje

 1. sinken
 2. sinkend
 3. gesunken
 4. sein

Tryb orzekający

Czas teraźniejszy
 1. sinke
 2. sinkst
 3. sinkt
 4. sinken
 5. sinkt
 6. sinken
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. sank
 2. sankst
 3. sank
 4. sanken
 5. sankt
 6. sanken
Czas przeszły
 1. bin gesunken
 2. bist gesunken
 3. ist gesunken
 4. sind gesunken
 5. seid gesunken
 6. sind gesunken
Czas zaprzeszły
 1. war gesunken
 2. warst gesunken
 3. war gesunken
 4. waren gesunken
 5. wart gesunken
 6. waren gesunken
Czas przyszły Futur 1
 1. werde sinken
 2. wirst sinken
 3. wird sinken
 4. werden sinken
 5. werdet sinken
 6. werden sinken
Czas przyszły Futur 2
 1. werde gesunken sein
 2. wirst gesunken sein
 3. wird gesunken sein
 4. werden gesunken sein
 5. werdet gesunken sein
 6. werden gesunken sein

Tryb przypuszczający

Czas teraźniejszy
 1. sinke
 2. sinkest
 3. sinke
 4. sinken
 5. sinket
 6. sinken
Czas przeszły (Imperfekt)
 1. sänke
 2. sänkest
 3. sänke
 4. sänken
 5. sänket
 6. sänken
Czas przeszły
 1. sei gesunken
 2. seiest gesunken
 3. sei gesunken
 4. seien gesunken
 5. seiet gesunken
 6. seien gesunken
Czas zaprzeszły
 1. wäre gesunken
 2. wärest gesunken
 3. wäre gesunken
 4. wären gesunken
 5. wäret gesunken
 6. waren gesunken
Czas przyszły Futur 1
 1. werde -
 2. werdest -
 3. werde -
 4. werden -
 5. werdet -
 6. werden -
Czas przyszły Futur 2
 1. werde - sein
 2. werdest - sein
 3. werde - sein
 4. werden - sein
 5. werdet - sein
 6. werden - sein

Tryb warunkowy

Prosty przyszły
 1. würde sinken
 2. würdest sinken
 3. würde sinken
 4. würden sinken
 5. würdet sinken
 6. würden sinken
Czas przeszły
 1. werde gesunken sein
 2. wirst gesunken sein
 3. wird gesunken sein
 4. werden gesunken sein
 5. werdet gesunken sein
 6. werden gesunken sein

Tryb rozkazujący

 1. sinke
 2. -
 3. -
 4. -