Ogólne informacje

 1. xaftaan
 2. b-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. xaftaan bi
liczba mnoga
 1. xaftaan yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. xaftaan ba
liczba mnoga
 1. xaftaan ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. ab xaftaan
liczba mnoga
 1. ay xaftaan
plural (contraction)
 1. i xaftaan

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. xaftaan bii
 2. lub
 3. bii xaftaan
object close to the speaker
 1. xaftaan boobu
 2. lub
 3. boobu xaftaan
distant object
 1. xaftaan bale
 2. lub
 3. bale xaftaan
alternative
 1. xaftaan bee
 2. lub
 3. bee xaftaan
distant object close to the partner
 1. xaftaan boobale
 2. lub
 3. boobale xaftaan
alternative
 1. xaftaan booba
 2. lub
 3. booba xaftaan
alternative
 1. xaftaan boobee
 2. lub
 3. boobee xaftaan

relative determiner

indefinite
 1. xaftaan buy
definite
 1. xaftaan biy

quantifying determiner

simple
 1. xaftaan bepp
reproductive
 1. beneen xaftaan

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama xaftaan
 2. sa xaftaan
 3. xaftaanam
 4. sunu xaftaan
 5. seen xaftaan
 6. seen xaftaan
liczba mnoga
 1. samay xaftaan
 2. say xaftaan
 3. ay xaftaanam
 4. sunuy xaftaan
 5. seeni xaftaan
 6. seeni xaftaan