Ogólne informacje

 1. xalam
 2. g-
 3. y-

simple definite determiner

nearby relation

Liczba pojedyncza
 1. xalam gi
liczba mnoga
 1. xalam yi

distant relation

Liczba pojedyncza
 1. xalam ga
liczba mnoga
 1. xalam ya

simple indefinite determiner

Liczba pojedyncza
 1. ag xalam
liczba mnoga
 1. ay xalam
plural (contraction)
 1. i xalam

demonstrative determiner

object close to the speaker
 1. xalam gii
 2. lub
 3. gii xalam
object close to the speaker
 1. xalam googu
 2. lub
 3. googu xalam
distant object
 1. xalam gale
 2. lub
 3. gale xalam
alternative
 1. xalam gee
 2. lub
 3. gee xalam
distant object close to the partner
 1. xalam googale
 2. lub
 3. googale xalam
alternative
 1. xalam googa
 2. lub
 3. googa xalam
alternative
 1. xalam googee
 2. lub
 3. googee xalam

relative determiner

indefinite
 1. xalam guy
definite
 1. xalam giy

quantifying determiner

simple
 1. xalam gepp
reproductive
 1. geneen xalam

genitive determiner

Liczba pojedyncza
 1. sama xalam
 2. sa xalam
 3. xalamam
 4. sunu xalam
 5. seen xalam
 6. seen xalam
liczba mnoga
 1. samay xalam
 2. say xalam
 3. ay xalamam
 4. sunuy xalam
 5. seeni xalam
 6. seeni xalam